ERP Ne Durumda (check-up)

ERP Ne Durumda (check-up)
Almış olduğunuz ERP sistemi istediğiniz gibi çalışmıyor mu? Modüllerden pek azını mı kullanıyorsunuz? Yapılabilecek bir şeylerin mutlaka olduğunu düşünüyor musunuz? Mevcut sistem, işlerinizi daha nasıl kolaylaştırabilir? 

Firmalarda ERP’nin yüzlerce özelliğinden, pek azının kullanıldığı tahmin edilmektedir. Sadece Türkiye’de değil, Dünya’daki çoğu uygulamada benzer sorunlar karşımıza çıkmaktadır. ERP yi devreyi aldıktan, belli bir süre (1-3 yıl) kullandıktan sonra, sistemin değerlendirilmesi gerekir.


AMAÇ:

İyileştirme Projesi yapıldığında, amaç şu olacaktır:

 • Kullanılabilir
 • Yaşatılabilir
 • Denetlenebilir
 • Sadeleşmiş
 • Genişletilebilir bir yapı kurmak

ANALİZ:

Gerçek hayat-sistem farkları belirlenir ve iyileştirilir.

Sistem yapısı ve süreçler, genel iş kurallarına uygun şekilde gözden geçirilir.

Bu çalışma sonucunda, bir durum raporu hazırlanır. Bu sayede sistemin etkinliğini artıracak noktalar ve olası değişiklik önerileri (iş süreci veya sistem) belirlenir, projelendirilir.


UYGULAMA:

Bundan sonraki çalışma, bunları sahada yapmaktır.

Bu aşamada proje yöneticisi ve anahtar kullanıcılar ile çalışılır. Süreç-yazılım farklarını en doğru şekilde girecek çözümler belirlenir ve devreye alınması koordine edilir.


KISITLAR:

Karşılaşılabilecek kısıtlar şunlar olacaktır:

 • Kodların güncelliği
 • Yapılacak özel geliştirmelerin sayısı
 • Organizasyonun reaksiyon, devreye alma hızı

Her adımda aşağıdaki faaliyetler uygulanır:

 • Analiz
 • İyileştirme
 • Kullanılmayan özelleştirmelerin belirlenmesi
 • Yetkilendirme
 • Kullanım kılavuzu
 • Bilgilendirme & mail sistematiği
 • Kontrol noktaları ve uyarıları
 • Eğitim
 • Durum değerlendirme

 

Burada kilit nokta ERP’yi “sadece bir yazılım değil”, bir süreç olarak, “proje” olarak ele almaktır.